Kada galite gauti baudą už reklamą be leidimo

Kada galite gauti baudą už reklamą be leidimo

UAB DIARO → Reklamos Leidimų Derinimas su Savivaldybe
Kontaktinis Tel. +370 655 77 738
Plačiau →  www.diaro.lt

Reklama yra galingas įrankis, kurį verslas gali panaudoti siekdamas pasiekti didesnį žmonių keikį ir pritraukti dėmesį į savo produktus ar paslaugas. Pirmiausia, reklama suteikia galimybę sukurti prekės ar paslaugos vaizdą ir įsimintinumą. Skoningai parengta reklama gali sukelti stiprią įtaką vartotojų nuomonėms ir jų pasirinkimams rinkoje. Tačiau reikia pasirūpinti reklamos leidimu, nes kitaip jums gali gręsti bauda už reklamą be leidimo.

Reklamos naudojimas padeda didinti pardavimus ir pelną. Tai veiksmingas būdas pranešti potencialiems klientams apie esamas akcijas, nuolaidas ar naujus produktus. Per teisingai suplanuotą reklaminę kampaniją įmonė gali pasiekti didesnį auditorijos segmentą ir skatinti vartotojus imtis konkrečių veiksmų, pavyzdžiui, apsilankyti internetinėje parduotuvėje arba dalyvauti specialiose akcijose. Reklama yra svarbus verslo augimo variklis, kuris gali skatinti žmones įsitraukti ir tapti lojaliais prekės ar paslaugos vartotojais.

Reklamų formos

Reklama yra įvairių rūšių, kiekvienoje galima naudoti skirtingas strategijas ir laikmenas, kad jos perteiktų savo pranešimą. Čia yra keletas įprastų reklamų tipų:

 • Televizijos reklamos – komercinė transliacija per televiziją, per vaizdinius ir klausos elementus.
 • Radijo reklama – garso skelbimai, transliuojami radijo stotimis, sklinda tik garsu, kad perteiktų pranešimą.
 • Spaudos reklama – skelbimai laikraščiuose, žurnaluose, plakatuose, brošiūrose ir kitoje spausdintoje medžiagoje.
 • Internetinės reklamos – skaitmeniniai skelbimai internete, įskaitant socialinės žiniasklaidos skelbimus, paieškos sistemų skelbimus, reklamos juostas ir dar daugiau.
 • Lauko skelbimai – skelbimų lentos, plakatai ir įvairūs ženklai, rodomi viešose erdvėse, kad pasiektų plačią auditoriją.
 • Tiesioginė rinkodara – individualizuotas ir tikslinis bendravimas, telemarketingas, el. Pašto rinkodara ir dar daugiau.
 • Virusinė rinkodara – skelbimai, skirti greitai plisti per internetines platformas.​

Kiekviena iš šių reklamos formų turi savo privalumų ir yra tinkama tam tikroms situacijoms arba tikslinėms auditorijoms.

Lauko Reklamos Derinimas →

Kada nereikia reklamos leidimo

Išorinei reklamai leidimas nėra būtinas tik šiais atvejais:

 1. Reklamos pateikimo priemonės yra nekilnojamojo turto registre įregistruotame statinyje su stogu ir galinėmis sienomis ar be sienų ir ant šių reklamos pateikimo priemonių pateikiama reklama yra susijusi su šiame statinyje vykdoma veikla;
 2. Reklamos pateikimo priemonės yra patalpose, tačiau reklama yra matoma iš lauko pusės;
 3. Išorinė reklama pateikiama ant transporto priemonės, kuri įrengta kaip prekių pardavimo vieta arba naudojama pagal jos tiesioginę paskirtį žmonėms ir (arba) kroviniams vežti, išskyrus atvejus, kai ant transporto priemonės įrengiama speciali reklamos pateikimo priemonė ir ant jos pateikiama išorinė reklama;
 4. Iškaba turi būti įrengiama pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu įgaliotos institucijos patvirtintą formą;
 5. Įrengiama ne didesnio kaip 0,3 m2 ploto iškaba;
 6. Įrengiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkanti iškaba, ant kurios ar kurioje pateikiamas tik reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) vardas, pavardė arba reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas, arba parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas ir (arba) darbo laikas.

Kokia bauda už reklamą be leidimo gresia

Pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 22 straipsnį, jums gali būti taikomos šios pasekmės už baudą už reklamą be leidimo:

 1. Už klaidinančios reklamos naudojimą reklaminės veiklos subjektams skiriama bauda nuo penkių tūkstančių iki dvidešimt tūkstančių litų.
 2. Už Konkurencijos tarybos laikino draudimo skleisti reklamą nevykdymą arba įpareigojimo paneigti klaidinančią reklamą nevykdymą ar netinkamą jo vykdymą reklaminės veiklos subjektams skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki dvidešimties tūkstančių litų.
 3. Už Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos bei jos įgaliotų valstybės įstaigų reikalavimo pateikti informaciją ir dokumentus, o prireikus – ir reklamuojamų prekių pavyzdžius, reikalingus šio įstatymo pažeidimo tyrimui, nevykdymą ar netinkamą jo vykdymą reklaminės veiklos subjektams skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų.
 4. Reklamos įstatymo 9 straipsnyje uždraustos reklamos naudojimą. Jei reklamuojate veiklą, kuri yra uždrausta arba neteisėta, arba reklamuojate prekes ar pasalaugas, kurių gamyba ar platinimas yra uždrausti. Reklaminės veiklos subjektams skiriama bauda nuo penkių tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.
 5. Reklamos įstatymo 6 straipsnyje nustatytų reklamos naudojimo reikalavimų dėl lyginamosios reklamos nesilaikymą reklaminės veiklos subjektams skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki penkiolikos tūkstančių litų.
 6. Reklamos įstatymo 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16 straipsniuose nustatytų reklamos naudojimo reikalavimų nesilaikymą skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų.
 7. Konkurencijos taryba, nustačiusi, kad naudojama klaidinanti reklama, šio įstatymo 9 straipsnyje uždrausta reklama ar nesilaikoma šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytuose straipsniuose nustatytų reikalavimų, įpareigoja reklaminės veiklos subjektus nutraukti tokios reklamos naudojimą.
 8. Straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse išvardyti Reklamos įstatymo pažeidimai laikomi piktybiniais ir bauda už šiuos pažeidimus skiriama be įspėjimo. Bauda be įspėjimo skiriama ir tuo atveju, kai reklaminės veiklos subjektas po įpareigojimo nutraukti reklamos naudojimą jį atnaujina pažeisdamas įpareigojimą.
 9. Bauda už klaidinančios reklamos naudojimą, taip pat bauda už šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytuose straipsniuose nustatytų reklamos naudojimo reikalavimų nesilaikymą skiriama tik tuo atveju, jei reklaminės veiklos subjektai po įspėjimo nesilaiko įpareigojimo jį nutraukti.

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą rasite čia  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106104/asr

Pabaigai

Teisiniai reikalavimai reklamai yra svarbūs dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, laikantis teisinių normų, įmonė užtikrina, kad jos reklama yra etiška ir nesukelia žalos vartotojams arba nėra klaidinanti. Tai padeda išvengti galimų teisinių problemų ir nuobaudų.

Laikantis teisinių reikalavimų, įmonė užtikrina, kad jos reklama atitinka visuomenės normas ir vertybes. Tai svarbu ne tik iš teisinės perspektyvos, bet ir siekiant sukurti teigiamą įmonės įvaizdį visuomenėje. Teisinių reikalavimų laikymasis yra žingsnis link sąžiningo, atsakingo ir ilgalaikio verslo vystymosi. Pasirūpinkite, jog bauda už reklamą be leidimo, būtų išvengiama.

 

Kaip vertintumėte šį straipsnį?

Vidutinis įvertinimas 5 / 5. Balsų skaičius: 1

Įvertinimų dar nėra. Būkite pirmas!

Susiję Įrašai

Teisė
Taip Pat Skaitykite